.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/2018

Zawiadomienie dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/2018 na usługi oraz dostawy w ramach projektu pt. „Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w typie b2b oraz b2e jako element strategii konkurencyjnej na polskim i europejskim rynku okien i drzwi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2018 

pobierz

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/2018

Zawiadomienie dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/2018 na usługi oraz dostawy w ramach projektu pt. „Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w typie b2b oraz b2e jako element strategii konkurencyjnej na polskim i europejskim rynku okien i drzwi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2018 

pobierz